NVGzP kritisch over Kwaliteitsregister Psychotherapie

18-08-2015

Peter van Drunen

De NVGzP heeft kritisch gereageerd op het Kwaliteitsregister Psychotherapie, dat onlangs werd gelanceerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Volgens de NVGzP worden gz-psychologen ten onrechte uitgesloten van dit register. Voor klinisch psychologen is het register overbodig, gezien de al bestaande herregistratieregeling voor specialisten. De NVP heeft inmiddels gereageerd op deze brief. 

Het Kwaliteitsregister  Psychotherapie is medio juli door de NVP gelanceerd. Daarmee anticipeert de vereniging op het voornemen van de minister om hogere eisen te stellen voor herregistratie voor de BIG-beroepen.  Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. Het kwaliteitsregister staat alleen open voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

Naar aanleiding van signalen van leden heeft de NVGzP kritisch gereageerd op het nieuwe register. In de ogen van veel leden is  het register ‘weer een registratieverplichting erbij’. Dit geldt met name voor klinisch psychologen, voor wie de kwaliteit van de beroepsuitoefening reeds afdoende gewaarborgd is door de strenge herregistratieregeling voor gezondheidszorgpsycholoog-specialisten.  Volgens de NVGzP voegt het Kwaliteitsregister van de NVP hieraan voor deze groep weinig tot niets toe.

Een ander probleem is dat het register alleen openstaat voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. hierdoor ten onrechte de indruk gewekt dat het geven van kwalitatief goede psychotherapie is voorbehouden aan deze beroepsgroepen. Met name wordt hiermee miskend dat ook gz-psychologen op grote schaal behandelingen verrichten die worden gerekend tot de psychotherapie, vaak op basis van een aanvullende opleiding en registratie van een specialistische psychotherapievereniging.

Klik hier voor de hele brief van de NVGzP.

De NVP heeft inmiddels gereageerd op de brief,  klik hier  voor deze reactie. Op uitnodiging van het NVP-bestuur vond op 29 september een constructief overleg plaats tussen NVP en NVGzP, waarin beide partijen hun standpunt hebben toegelicht. Afgesproken is in de toekomst beter contact te houden over ontwikkelingen die beide beroepen aangaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.