NVGzP-klachtenregeling

17-11-2016

De NVGzP biedt de vrijgevestigde leden in het kader van de klachtenregeling een aantal voorzieningen aan. NIEUW is de aansluiting bij een geschillencommissie.

De klachttenregeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een klachtenreglement dat leden kunnen gebruiken
 2. Gebruikmaking van een klachtenfunctionaris
 3. Aansluiting bij een geschillencommissie

Hiermee voldoen leden aan de verplichtingen die de Wkggz stelt per 1 januari 2017.

Aansluiting van de leden en betaling
NVGzP-leden die gekozen hebben voor aansluiting bij de klachtenfunctionaris en klachtenregeling, sluiten zich per 1-1-2017 ook aan bij de geschillencommissie via P3NL.
De NVGzP heeft samen met de NVP al een klachtenfunctionaris en een klachtenreglement. Deze dienst is onderdeel van het modulaire lidmaatschap van de NVGzP. Aansluiting bij de klachtenfunctionaris en –reglement kost € 125 per jaar, excl. btw, naast de kosten van het lidmaatschap. Als een klacht niet opgelost kan worden samen met de klachtenfunctionaris en de klacht moet voorkomen bij de klachtencommissie, dan betaalt het betreffende lid de kosten die dit met zich meebrengt.

De kosten per aangesloten lid voor aansluiting bij de geschillencommissie zullen
circa € 25,- per jaar bedragen.

Dit bedrag bestaat dan uit:

 • de kosten voor de aansluiting bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (jaarlijkse kosten en afschrijving initiële kosten over twee jaar);
 • kosten voor de administratie;
 • als er een klacht of geschil komt, betaalt het betreffende lid daarvoor ook een bedrag, afhankelijk van welke stappen er ondernomen gaan worden (telefoonkosten, gesprekskosten e.d.).

2 thoughts on “NVGzP-klachtenregeling

 1. Fijn dat alles zo op z’n pootjes terecht komt. Dank hier voor …..
  Wat staat een individueel lid nu te doen?
  1. voor de aansluiting bij de geschillencommissie
  2. in het kader van het invullen van het format kwaliteitsstatuut?
  Graag uw reactie!

Comments zijn gesloten