NVGzP kandidaat-lid van FGzPt

08-06-2016

De FGzPt heeft de NVGzP de status van kandidaat-lid verleend, dit houdt in dat de NVGzP voldoet aan de criteria voor toelating van nieuwe leden.  Al in 2015 heeft de NVGzP een verzoek ingediend om als lid te worden toegelaten tot de Federatie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. De FGzPt is verantwoordelijk voor de opleiding, erkenning, registratie en het toezicht van vier psychologische beroepen (gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog).

Onderdeel van het kandidaat-lidmaatschap is dat de NVGzP een waarnemend bestuurslid levert. Tonnie prinsen, klinisch psycholoog en NVGzP-lid, bekleedt inmiddels deze functie.

De komende periode beraadt het bestuur en ledenraad van de FGzPt zich op het besluit tot lidmaatschap van de NVGzP. Hiertoe is onder andere een statutenwijziging nodig.

Voor de NVGzP is het vanuit haar doelstelling van belang om betrokken te zijn bij het opleiden en registreren van de beoefenaren van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen.
De NVGzP ziet in de FGzPt het natuurlijk platform, conform de doelstelling van de FGzPt, om binnen het kader van de opleiding van de beroepsbeoefenaren te fungeren als overkoepelende organisatie van gezondheidszorgpsychologen en aanspreekpunt te zijn voor de overheid.
Hierbinnen past tevens een samenwerking, zoals vormgegeven binnen de FGzPt, met de algemene beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, het NIP, de NVP en de NVO. Daarbij hecht de NVGzP aan een sterke verankering van de gz-psychologische specialismen.

 

Voor hier voor meer informatie over de FGzPt.

[cd_text]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.