NVGzP jaarverslag 2016: wederom een goed en waardevol jaar

04-07-2017Het jaar 2016, al weer het vierde bestaansjaar van de NVGzP, was wederom een goed en waardevol jaar. Het ledental kende een groei van 19% en naderde op 31 december de 3.000. Het was een jaar waarin, na de snelle groei van de voorafgaande jaren en de in 2015 veranderde verenigingsstructuur, gewerkt werd aan meer ruimte geven aan de verschillende deelgroepen binnen de NVGzP. In 2016 konden wij in september als vereniging met succes voor de eerste keer een echt verenigingscongres organiseren, getiteld ‘De veranderende wereld van de gz- en klinisch (neuro)psycholoog’.

In die veranderende wereld heeft de NVGzP het afgelopen jaar haar stem laten horen in kwesties die voor gz-psychologen en specialisten van belang zijn. Zo is, mede door de NVGzP, gewerkt aan aanpassingen van de regelgeving en eisen die gelden voor de (opleidingen tot de) beroepen klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en gz-psycholoog, waarmee deze eisen en regelgeving meer bij de tijd zijn. Verder is de NVGzP en een aantal van haar leden betrokken bij de totstandkoming van zorgstandaarden en generieke modules als kwaliteitsstandaarden voor de beroepsuitoefening.
Daar waar nuttig en nodig, heeft ze zich ook kritisch geuit over de totstandkoming van bepaalde standaarden.

Na de oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband P3NL in 2015, een federatie bestaande uit negen verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, is bij de belangenbehartiging zo veel als mogelijk de samenwerking met andere verenigingen opgezocht.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar ons jaarverslag.

Namens de NVGzP veel plezier met het lezen van ons jaarverslag en wij staan open voor je reactie!