NVGzP Jaarverslag 2015: Een goed en waardevol jaar

01-09-2016

Het jaar 2015, al weer het derde bestaansjaar, was wederom een goed en waardevol jaar voor de NVGzP. Het ledental kende een groei van 34%. De snelle groei van de afgelopen jaren maakte een verandering van de verenigingsstructuur noodzakelijk. Met als doel ruimte te geven aan de verschillende deelgroepen binnen de NVGzP. 2015 stond voor de NVGzP dan ook in het teken van de herinrichting van de verenigingsstructuur.

Ook extern heeft de NVGzP het afgelopen jaar veel bereikt. Zij heeft duidelijk haar stem laten horen in kwesties die voor gz-psychologen en specialisten van belang zijn. Zo is mede door de NVGzP bereikt dat de gz-psycholoog als regiebehandelaar werd opgenomen in het advies van de Commissie Meurs. Verder is de NVGzP partner geworden in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en denkt zij in dit verband mee over de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de beroepsuitoefening.

Evenals in voorgaande jaren is bij de belangenbehartiging zo veel als mogelijk de samenwerking met andere verenigingen opgezocht. Een belangrijke mijlpaal die in 2015 mede door de NVGzP is bereikt, is de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband: P3NL, een federatie bestaande uit 9 verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

Klik hier voor de digitale versie van het jaarverslag 2015

Namens de NVGzP veel plezier met het lezen van ons jaarverslag en wij staan open voor uw reactie!

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.