NVGzP in agendaraad Kwaliteitsontwikkeling GGZ

01-07-2014

Mark van der Gaag is namens de NVGzP toegetreden tot de agendaraad van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Als zijn plaatsvervanger is Kees Korrelboom voorgedragen.

Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat in het kader van het Bestuurlijk Akkoord GGZ  is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het NIP en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, onder andere door de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Naast de oprichters participeren in het netwerk onder andere GGz Nederland (GGz NL), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders.

Als beroepsvereniging van gz-psychologen en specialisten heeft de NVGzP kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling hoog in het vaandel. Daarbij streven wij waar mogelijk naar samenwerking met andere partijen. De benoeming van een vertegenwoordiger in de agendaraad sluit zowel aan bij de kwaliteitsambitie van de NVGzP als bij het streven naar samenwerking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.