NVGzP: hoofdbehandelaarschap breder dan alleen klinisch psychologen en psychiaters

27-06-2013

Het hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ moet niet alleen voorbehouden zijn  aan klinisch psychologen en psychiaters. In elk geval moet ook de klinisch neuropsycholoog hoofdbehandelaar kunnen zijn. Verder is het nog onduidelijk hoe de specialistische GZ er precies uit zal gaan zien. Het is dan ook  onverstandig en voorbarig om nu al een bindende uitspraak te doen over wie er hoofdbehandelaar moet kunnen zijn. Dit stelt de NVGzP in een standpunt over het hoofdbehandelaarschap, dat op 27 juni werd gepubliceerd.

Met haar standpunt reageert de NVGzP op een concept-advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin staat dat alleen de klinisch psycholoog en de psychiater hoofdbehandelaar kunnen zijn in de toekomstige specialistische GGZ. De Minister heeft het veld tot 5 juli de tijd gegeven om hierop te reageren.  Als men het niet eens kan worden, zal de Minister het advies van de Inspectie volgen.

Twee scenarios

De NVGzP onderscheidt in haar standpunt twee scenario’s. In het eerste scenario bestaat de specialistische GGZ alleen nog uit multi­disciplinaire zorg voor patiënten bij wie sprake is van hoge complexiteit en/of hoog risico. Dat is wat de Minister wil. Volgens de NVGzP ligt het dan in principe voor de hand om het hoofdbehandelaarschap voor te behouden aan de psychiater en de gz-psycholoog-specialist (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog). Maar het is wel belangrijk dat er plaats blijft voor de gz-psycholoog in de behandeling. Soms zal de gz-psycholoog zelfs de hele behandeling uit kunnen voeren. In dat geval zou het hoofdbehandelaarschap aan hem overgedragen kunnen worden.

Scenario 2

De NVGzP verwacht dat de specialistische GGZ veel meer zal omvatten dan aleen multidsiciplinaire, complexe zorg. De Generalistische Basis GGZ kent een beprkte behandelduur (max. 12 zittingen voor het zwaarste product). Dat betekent dat patiënten die daarbinnen niet goed geholpen kunnen worden, toch weer in de specialistische GGZ terechtkomen.  Te denken valt aan patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of een depressie-, angst- dwang- of somato­forme stoornis.

Deze patiënten kunnen goed worden behandeld door gz-psychologen of psychotherapeuten. Als de specialistische GGZ ook zorg aan deze patiënten moet bieden, is  de beperking van het hoofdbehandelaarschap tot klinisch psychologen en psychia­ters onterecht en contraproductief. want kostenverhogendBovendien is het onuitvoerbaar: er zijn te weinig klinisch psychologen en psychiaters om al deze patiënten te kunnen behandelen. 

Zo lang niet duidelijk is hoe de specialistische GGZ zich in de praktijk zal ontwikkelen, is het naar de mening van de NVGzP onverstandig en voorbarig  om een bindende uitspraak te doen over het hoofd­behandelaarschap in deze sector.

Het standpunt van de NVGzP is toegezonden aan VWS, de Inspectie en de partijen van het Bestuurlijk Akkoord, waaronder GGZ Nederland, het NIP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de NVVP en de LVE.

Lees hier: Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialis­tische GGZ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.