NVGzP formeel toegetreden tot de FGzPt

12-07-2018

Op 27 juni jl. zijn de statuten van de FGzPt bij besluit van de ledenraad gewijzigd.

Met de statutenwijziging is het maximale aantal van zes bestuursleden komen te vervallen en is de ledenraad omgevormd tot een algemene ledenvergadering waarin elke lidvereniging een gelijkwaardige stem heeft. De gewijzigde statuten zijn op 5 juli 2018 van kracht geworden.

De statuten van de Federatie zijn hier te bekijken.