NVGzP en NVP protesteren tegen dubbele toetsingseis herregistratie

04-03-2015

Peter van Drunen

De afgelopen maand is de regeling bekend geworden voor herregistratie van  gz-psychologen en psychotherapeuten die niet voldoen aan de werkervaringseis. Daaruit blijkt dat gz-psychologen die tevens geregistreerd zijn als psychotherapeut  een dubbel toetsprogramma moeten doen, zonder vrijstellingsmogelijkheden. De NVGzP en de NVP hebben hiertegen samen geprotesteerd bij het LOGO, dat de toetsen organiseert.

Veel gz-psychologen hebben ook een BIG-registratie als psychotherapeut. Als zij onvoldoende werkervaring hebben, moeten zij zich voor beide beroepen herregistreren via een toets. In totaal gaat het per beroep om vier toetsen: twee kennis- en twee vaardigheidstoetsen, resp. over Diagnostiek & Indicatiestelling en Behandeling & Evaluatie. Wie zich dus voor beide beroepen wil herregistreren, zou acht toetsen moeten doen.

NVGzP en NVP pleiten ervoor dat er een vrijstellingsregeling komt. Wie geslaagd is voor de toets Diagnostiek & Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog, zou vrijstelling moeten krijgen voor de toets voor psychotherapeuten over dit onderwerp. Omgekeerd zouden mensen die geslaagd is voor de toets Behandeling & Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut, hiervoor vrijstelling moeten krijgen voor herregistratie als gz-psycholoog.

De voorgestelde vrijstellingsregeling is gebaseerd op de vrijstellingsregeling binnen de opleidingen. Ook daar geldt dat gz-psychologen gedeeltelijk vrijstelling krijgen voor de psychotherapie-opleiding, en omgekeerd. Ook bij de werkervaringseis voor de herregistratie mogen werkervaringsuren voor beide beroepen meetellen. NVGzP en NVP vinden het niet meer dan redelijk dat dit dan ook geldt voor de toetsen voor mensen die onvoldoende werkervaring hebben.

Klik hier  voor de brief van NVGzP en NVP aan het LOGO.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.