NVGzP en NIP samen voor verbreding ‘medische staf’ met klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

18-07-2019

 

In het ‘onderhandelaarsakkoord Cao GGZ 2019-2021’ is afgesproken dat elke gespecialiseerde GGz-instelling een medische staf moet inrichten. Beide verenigingen vinden dat de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, naast psychiaters en andere (medisch) specialisten deel moeten uitmaken van deze staf. Het NIP heeft hier afgelopen tijd al informeel overleg over gevoerd met NVvP en GGZ Nederland. NVGzP en NIP zetten nu gezamenlijk deze lobby voort.

‘Medische staf’
In het ‘onderhandelaarsakkoord Cao GGZ 2019-2021’ staat dat elke instelling in de gespecialiseerde GGz een georganiseerde vorm van inspraak regelt voor medisch specialisten via een ‘medische staf’. De verwachting van CAO-partijen is dat door de inspraak op het inhoudelijk beleid de specialisten zich meer verbonden voelen met de instelling. De NVGzP en het NIP ondersteunen van harte deze inspraak op het inhoudelijke en kwaliteitsbeleid, maar vinden dat deze niet beperkt moet blijven tot medisch specialisten.  Ook de gedragswetenschappelijke specialisten, te weten de Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog, dienen een belangrijke stem te hebben in de medische staf.

Vertegenwoordiging alle specialisten
NVGzP en NIP pleiten voor een breed en multidisciplinair inspraakorgaan, zodat alle specialisten binnen de instelling vertegenwoordigd zijn. Juist hierdoor realiseer je goede kwaliteit van zorg, in gezamenlijke afstemming en met breed gedeelde verantwoordelijkheid binnen alle geledingen die opgeleid en/of verantwoordelijk zijn voor management binnen de instelling. In ziekenhuizen is de meerwaarde van een brede multidisciplinaire staf al aangetoond.

Gezamenlijke lobby
NVGzP en NIP zullen de komende tijd gezamenlijk overleg voeren met relevante stakeholders om de verbreding van de medische staf te bespreken. Belangrijke ontwikkelingen hierin zullen we uiteraard melden aan onze leden via de website, nieuwsbrief en social media.