NVGzP en andere beroepsorganisaties steunt Manifest Medezeggenschap Jeugd

06-05-2015

Het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap in Zorg, Defence for Children, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz hebben een Manifest uitgegeven waarin zij aandacht vragen voor medezeggenschap voor kinderen en jongeren in de brede jeugdhulp. De NVGzP en een aantal andere beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hebben hun steun uitgesproken voor dit Manifest.

Jongerenraden in de verschillende domeinen (jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-LVB) maken zich zorgen over hun positie en vertegenwoordiging in cliëntenraden. Zij willen de inspraak die ze nu hebben behouden en verbeteren. Met het manifest worden alle gemeenten in Nederland opgeroepen om jongerenraden niet af te breken, maar juist te versterken. Klik hier voor de tekst van het Manifest.

De volgende beroepsverenigingen van psychologen, psychiaters, pedagogen, psychotherapeuten, en jeugdzorgwerkers ondersteunen de noodkreet die is afgegeven, en onderstrepen het belang van jeugdparticipatie, ook onder de Jeugdwet. Een aantal van deze verenigingen zijn verenigd in de Jeugd-afdeling van de nieuwe Federatie P3NL

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Platform en netwerk van sociale professionals (NVMW)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.