NVGzP deelt mening GGZ Nederland om outcome-indicatoren jeugd-ggz niet te delen

27-03-2019

De NVGzP staat achter het advies van GGZ Nederland om binnen de K&J-GGZ geen contracten met gemeenten te sluiten waarbij outcome-indicatoren uit de individuele behandeling op persoonsniveau aangeleverd moet worden.

Na (juridisch) onderzoek door GGZ Nederland blijkt hier geen legitimatie te zijn in relevante wetten. Het is zelfs strijdig met de privacywet (AVG), omdat er geen expliciete toestemming is van patiënten. Uitkomstinformatie kan uiteraard van grote waarde zijn, maar daarbij gaat het vooral om trends in de uitkomstinformatie; inzage in uitkomstindicatoren op persoonsniveau is hiervoor niet nodig.

De NVGzP onderschrijft zodoende het advies van GGZ Nederland om, binnen de K&J-GGZ, zich niet contractueel te binden aan het leveren van uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau, en met de gemeente, binnen de wettelijke mogelijkheden, te komen tot andere afspraken over inzage in de uitkomstindicatoren.