NVGzP-commissie vrijgevestigden

10-08-2015


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVGzP op 25 juni jl. is door een aantal leden het verzoek gedaan te komen tot een commissie vrijgevestigden. Deze commissie zou zich onder andere kunnen bezighouden met:

  • er voor zorgen dat de belangen van de vrijgevestigden binnen het beleid van de NVGzP goed gewaarborgd worden/blijven;
  • streven naar het behoud van de mogelijkheid om contractvrij te blijven werken (concreet voorbeeld: in de reactie op de plannen van de commissie Meurs heel duidelijk aangeven wat de gevolgen zijn voor de vrijgevestigden en met concrete voorstellen komen);
  • informatievoorziening aan zowel de ledenraad als het bestuur;
  • het fungeren als vraagbaak voor de leden en zorgen voor goede informatie voor ZZP’ers op de NVGzP-website.

De hierboven genoemde onderwerpen zijn uiteraard niet limitatief. Suggesties voor andere onderwerpen zijn meer dan welkom.

Heb je ook belangstelling om eenmalig of vaker een rol te spelen in deze commissie? Meld je dan aan via mfvanmarrewijk@nvgzp.nl.

N.B. De eerder aangekondigde bijeenkomst op woensdag 16 september gaat niet door. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.