NVGzP: BIG-registratie als norm

20-12-2013

De registraties orthopedagoog-generalist NVO en kinder- en jeugdpsycholoog NIP hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van de BIG-registratie gz-psycholoog. Bovendien ondermijnen ze de betekenis van de wet BIG en  leiden ze tot onduidelijkheid bij cliënten en verwijzers. Dit schrijft de NVGzP in een brief aan Minister Schippers.

Aanleiding voor de brief zijn de aanhoudende  pogingen van NIP en NVO om hun verenigingsregistraties erkend te krijgen als gelijkwaardig aan de BIG-registratie.

De NVGzP vindt dit geen goede zaak. Er bestaat al sinds 2005 een gedifferentieerde GZ-opleiding kinderen & jeugdigen. Het deskundigheidsgebied en de opleidingseisen hiervan overlappen sterk met die van de  orthopedagoog-generalist NVO en kinder- en jeugdpsycholoog NIP.

Bovendien zijn verreweg de meeste orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychologen NIP ook geregistreerd als gz-psycholoog. De andere twee registraties hebben volgens de NVGzP dan ook geen toegevoegde waarde.

De NVGzP pleit in de brief voor  een regeling die het voor orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychologen NIP mogelijk maakt alsnog de registratie als gz-psycholoog te behalen.  Ook vindt de NVGzP dat er geen noodzaak is om naast de wet BIG een aparte kwalificatieregeling voor de jeugdzorg te ontwikkelen.

Klik hier voor de brief van de NVGzP

 

3 thoughts on “NVGzP: BIG-registratie als norm

 1. Beste Peter,

  In een voetnoot van de ingezonden brief aan Ministerie van VWS door de NVO staat duidelijk vermeld dat de toenmalige cijfers niet kloppen.
  “Hier merken wij overigens op dat wij ons realiseren dat de cijfers in het Nivel onderzoek uit 2012 dat ten grondslag ligt een het Capaciteitsplan voor de BIG opleidingen dat u onlangs heeft
  ontvangen, verschillen van de huidige cijfers van de NVO. Het aantal orthopedagogen-generalist zijnde niet tevens Wet BIG-geregistreerd valt lager uit in het Nivel-onderzoek. Daarover is reeds contact geweest met het Nivel en het Capaciteitsorgaan. Uit overleg blijkt dat het verschi
  l voortkomt uit twee zaken. Ten eerste is er sprake geweest van verschillende ijkmomenten waarop de gegevens verzameld zijn. Ten tweede is het vertrekpunt van het Nivel destijds
  de groep BIG- geregistreerden geweest en niet expliciet de groep orthopedagogen-generalist. Bovendien is de groep waarvan destijds geen (actuele) werkveld gegevens bekend waren bij de NVO niet (geheel) meegenomen in de steekproef van het Nivel. Voor toekomstige capaciteitsplannen zullen wij ons met het Capaciteitsorgaan inspannen om
  deze divergentie op te lossen.”

  Dus ook dat argument is niet steekhoudend.

  Waar het om gaat is dat Orthopedagoog-Generalist een onderscheidende beroepsgroep is. In de huidige tijdsgeest is het nodig om kwaliteit te borgen, dit is zowel noodzaak voor cliënt als uitoefenaar. Laten we als hulpverleners naast elkaar gaan staan voor kwaliteit en elkaar erkennen in elkaars kwaliteiten! Het zijn immers twee mooie complementaire beroepen, waar natuurlijk ook overlap is.

 2. In de brief werd gesteld dat meer dan de helft van de orthopedagogen-generalist tevens geregistreerd is als gz-psycholoog. Dit blijkt net iets minder dan de helft. Maar kijken we naar orthopedagogen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (en daar gaat de wet BIG over) dan is de overgrote meerderheid tevens geregistreerd als gz-psycholoog. Zie het onderzoek van het NIVEL uir 2012, dat uitkwam op minder dan 200 orthopedagogen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en geen gz-psycholoog zijn. Is het de moeite waard daarvoor een aparte BIG-registratie in het leven te roepen?

 3. Beste GZ-psychologen, beste mede professionals,

  Het klopt dat we lange tijd dachten uit te kunnen met een privaat register. Maar tijden veranderen. De titel OG (Orthopedagoog-Generalist) wordt de laatste tijd gedevalueerd. Zo nam de minister voor de zomer nog het besluit om de OG-er niet meer de functie van hoofdbehandelaar te laten vervullen in de basis en specialistische GGZ. Vanuit het veld is hier veel kritiek op gekomen en gelukkig is voor de basis GGZ het besluit omtrent hoofdbehandelaarschap teruggedraaid, helaas voor de specialistische GGZ nog niet. Er is een petitie aangemaakt, die getekend is door 3200 professionals uit het veld, waaronder hoogleraren, klinisch psychologen, psychiaters en GZ-psychologen.

  De compromis waar in het verleden voor gekozen is, houdt geen stand meer. De OG is in opleiding en uitvoer onderscheidend van de GZ titel en verdient inmiddels een aparte benoeming in het BIG register. Op de werkvloer zijn we het er allemaal over eens dat de Orthopedagoog-Generalist een hoogopgeleide specialist is op het gebied van kinderen, jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, ouders en opvoeders en zowel kan functioneren binnen de GGZ (zowel specialistische, als basis), als binnen zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, als binnen de jeugdzorg. Het is tijd om ook de beleidsmakers hiervan te overtuigen opdat we niet elke keer opnieuw moeten vechten voor erkenning en bestaansrecht en dus onze functie en / of baan.

  Er wordt in bovenstaand artikel vernoemd dat een groot deel van de Orthopedagogen-Generalist tevens GZ-psycholoog is, dit klopt niet helemaal. De beroepsgroep bestaat uit circa 1550 orthopedagogen-generalist. Per jaar worden er gemiddeld 70 nieuwe beroepsgenoten toegelaten tot het private register van de NVO. Circa 850 professionals behoren op dit moment uitsluitend tot deze beroepsgroep, ruim 800 beroepsgenoten oefenen tevens een Wet BIG basisberoep uit.

  Het is niet meer dan terecht dat het beroep Orthopedagoog-Generalist verankerd wordt in de wet, dit voor erkenning van het beroep zowel naar uitoefenaars als naar hun cliënten. Laten we samen gaan staan voor kwaliteit!

  Namens het netwerkplatform Orthopedagogen-Generalist

  N. Rombout- van Wamelen, Orthopedagoog-Generalist

  M. Hofhuis- van den Brink, Orthopedagoog-Generalist

  R. Engelsman, Orthopedagoog-Generalist

  A. Kroft, Orthopedagoog-Generalist / GZ- psycholoog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.