Nivel onderzoek alumni van de opleiding tot gz-psycholoog

28-04-2021

In opdracht van de Opleidingsraad van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voert het Nivel een aantal onderzoeken uit voor het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Het doel van het Programma APV is het ontwikkelen van gedragen aanbevelingen voor psychologische vervolgopleidingen. Daarvoor baseert het programma haar adviezen voor een belangrijk deel op de resultaten van onderzoeken die Nivel de komende periode uitvoert. Meer informatie vind je op www.progapv.nl.

Doel en doelgroep van deze enquête
Het is belangrijk dat de GZ-psychologie opleiding zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften vanuit de samenleving en dat de kwaliteit van deze opleiding gewaarborgd is. Voor het Programma APV brengt het Nivel in kaart hoe degenen die de opleiding tot gz-psycholoog hebben gevolgd deze, achteraf gezien, ervaren. Daarom zoekt het Nivel alumni van de opleiding tot gz-psycholoog die de vragenlijst willen invullen.

Zo doe je mee
Je kunt meedoen door op deze link te klikken.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en wijst zich vanzelf. Verdere instructies volgen in de introductie van de vragenlijst. Wij vragen je deze in één keer in te vullen.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden en hoe zit het met privacy?
Deze link brengt je bij de beveiligde omgeving van het Nivel waar je de enquête kunt invullen. Alle gegevens van dit onderzoek worden anoniem verzameld. Niets zal herleidbaar zijn tot individuen, waardoor je privacy gewaarborgd is. Klik hier voor meer informatie.

Help het Nivel zo goed mogelijk de doelgroep te bereiken
Ken je collega’s voor wie deze enquête ook van toepassing is? Dan wordt het op prijs gesteld als je deze oproep doorstuurt. Via de bovenstaande link krijgen zij toegang tot de vragenlijst.

Tot slot
Heb je nog vragen? Neem dan contact met het Nivel op. Dat kan telefonisch (030-2729700), maar bij voorkeur via het speciale e-mailadres: mastersgz@nivel.nl.