NIP wil apart beroep Kinder- en jeugdpsycholoog in BIG

02-07-2015

Het NIP heeft bij minister Schippers een verzoek ingediend om de kinder- en jeugdpsycholoog als apart basisberoep op te nemen in de wet BIG. Eerder kondigde minister Schippers al aan de orthopedagoog-generalist te willen toevoegen aan de huidige acht BIG-basisberoepen.

Aanleiding voor de aanvraag van het NIP is het streven om het regiebehandelaarschap in de GGZ te beperken tot BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren. Het NIP stelt dat veel kinder- en jeugdpsychologen niet alleen werkzaam zijn in de jeugdzorg, maar ook in de ggz, bijvoorbeeld met jongvolwassenen of met volwassenen met een verstandelijke beperking.

NVGzP-voorzitter Marc Verbraak is niet gelukkig met de aanvraag van het NIP. “Het is mij niet duidelijk waarom de kinder- en jeugdpsycholoog een apart beroep zou moeten zijn, naast de gz-psycholoog. Het deskundigheidsgebied van gz-psychologen omvat ook kinderen en jeugdigen, en de opleiding tot gz-psycholoog kent een aparte opleidingsroute voor deze leeftijdsgroep. Waarom zou je er dan een apart  beroep van willen maken?”

“In het kader van de evaluatie van de wet BIG is juist gesignaleerd dat er onduidelijkheid is over de afbakening van de verschillende psychologische beroepen. Door de erkenning van de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog wordt deze onduidelijkheid alleen maar groter. Mijns inziens zou het veel beter zijn als voor kinder- en jeugdpsychologen een instroomregeling wordt getroffen in het register gz-psycholoog. Dan houden we de boel bij elkaar, net als bij andere beroepen.”

Klik hier  voor de aanvraag van het NIP

2 thoughts on “NIP wil apart beroep Kinder- en jeugdpsycholoog in BIG

  1. Het lijkt mij ook onnodig om van de kinder- en jeugdpsycholoog (en/of de kinder- en jeugdpsychotherapeut) een apart basisberoep te maken. In de CONO beroepenstructuur bestond er wel zo iets als “gespecialiseerde functies”, iets tussen specialist en basisberoep in. Dat er iets gebeurt om de specifieke competenties die in het k&j werk nodig zijn te borgen is volgens mij belangrijk, het is echt een ander paar mouwen.

  2. Eens met Marc Verbraak! Mij is onduidelijk waarom er een uitzonderingspositie voor de kinder- en jeugdpsycholoog gecreëerd moet worden. Absoluut zijn er psychologen zonder GZ-aantekening die uitstekend werk verrichten maar vasthouden aan een Gz-aantekening als meer objectieve maat voor kennis en vaardigheden blijft nodig om duidelijkheid aan de markt te bieden en daardoor de beroepsgroep te beschermen!

Comments zijn gesloten