NIP publiceert notitie over hoofdbehandelaar in ouderenzorg

05-09-2014

De discussie over hoofdbehandelaarschap speelt niet alleen in de GGZ, maar ook in andere zorgsectoren. Het NIP heeft een handreiking opgesteld voor (gz-)psychologen in de ouderenzorg die in gesprek willen gaan over een rol als hoofdbehandelaar.

Het begrip ‘hoofdbehandelaar’ wordt in de organisatie van de zorg steeds belangrijker. In de ouderenzorg is het hoofdbehandelaarschap vaak voorbehouden aan de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Veel psychologen in de ouderenzorg vragen zich af hoe zij voor zichzelf een positie als hoofdbehandelaar kunnen realiseren. De gesprekshandreiking van het NIP kan hierbij behulpzaam zijn.

In de handreiking wordt het begrip hoofdbehandelaarschap eerst nader toegelicht. vervolgens wordt bekeken onder welke omstandigheden de psycholoog als hoofdbehandelaar op kan treden. Volgens de handreiking is dit met name het geval als de problematiek van de patiënt voor een groot deel op psychologische vlak ligt. Dit geldt bij voorbeeld bij dementie of geronto-psychiatrische stoornissen.

Volgens de handreiking is het voor het hoofdbehandelaarschap van belang dat een psycholoog BIG-geregistreerd is. Daarnaast wordt geadviseerd taken en verantwoordelijkheden van de psycholoog als hoofdbehandelaar zo expliciet mogelijk vast te leggen.

Bron: website NIP.

Klik hier voor de gesprekshandleiding

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.