Nieuwsupdate kamer Specialisten

27-10-2021

De kamer Specialisten kwam in september weer bij elkaar. Hieronder een update:

  • Umberto Argese, Laura Schellekens, Fleur Kraanen en Saskia Giskes hebben zich aangesloten als nieuwe leden van de kamer Specialisten. Zij willen graag bijdrage aan het verstevigen van de positie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.
  • Het jaarplan 2022 is vastgesteld. Er wordt nog gewerkt aan het verder concretiseren van de doelen, zodat beter inzichtelijk wordt wat de kamer Specialisten doet.
  • De kamer Specialisten heeft afvaardigingen in de klankbordgroepen van de Federatie Beroepen in de Zorg (FBZ) t.b.v. van de nieuwe cao-UMC, cao-Ziekenhuizen en cao-GGZ.
  • De kamer Specialisten neemt deel aan de werkgroep Diagnostiek van de NVGzP. En ook heeft de kamer feedback gegeven op een Landelijke Richtlijn Diagnostiek die binnenkort uitkomt.
  • De kamer Specialisten buigt zich over de vraag in hoeverre constructief bij te dragen in de ontwikkelingen rondom nieuwe specialismen. In hoeverre is het goed te specialiseren, hoe dragen we er zorg vorm dat de specialisten als geheel sterk blijven staan?
  • Leden van de kamer Specialisten gaan verder met vlogs maken! Dit wordt gezien als een mooi en toegankelijk middel om anderen te informeren over het werk van de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en diens aandachtsgebieden.

Heb je vragen of suggesties, mail naar: kamerspecialisten@nvgzp.nl