Doorontwikkeling kwaliteitsstatuut

02-07-2019In het hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is afgesproken dat het kwaliteitsstatuut op diverse punten wordt aangepast (o.a. regiebehandelaarschap, rol medebehandelaren, toevoegen KNP). Uit evaluatie bleek namelijk dat meerdere partijen ontevreden waren over het huidige kwaliteitsstatuut.

Aanpassingen kwaliteitsstatuut
Diverse overleggen over aanpassingen aan het kwaliteitsstatuut maakten duidelijk dat hierover geen consensus bereikt kon worden. Vanaf medio 2018 is zodoende besloten om het Zorginstituut Nederland doorzettingsmacht te geven bij het aanpassen van het kwaliteitsstatuut, wanneer betrokken partijen er ook niet in het vervolgtraject met elkaar uitkomen.

Brandbrief
Medio juni 2019 heeft P3NL, waar de NVGzP bij is aangesloten, een brandbrief gestuurd aan het Zorginstituut Nederland. Aanleiding was het (ter goedkeuring) voorliggende kwaliteitsstatuut, waarin onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd. In de brandbrief stelt P3NL voor dat het Zorginstituut Nederland haar doorzettingsmacht daadwerkelijk gaat gebruiken om noodzakelijke aanpassingen in het kwaliteitsstatuut te realiseren.

Voorstel aanpassingen kwaliteitsstatuut
Eind juni 2019 heeft P3NL op verzoek van het Zorginstituut Nederland een brief gestuurd met een voorstel om tot een aangepast kwaliteitsstatuut te komen. Belangrijke aanpassingen wat P3NL betreft:

  • Aangepast protocol experimenteerruimte regiebehandelaarschap
  • Toevoegen klinisch neuropsycholoog (KNP)

Naast inhoudelijke aanpassingen heeft P3NL ook een voorstel gedaan om de governance van het project aan te passen. Zo zou de Landelijke Werkgroep (waarin alle belanghebbende partijen zitting hebben) meer een Technisch Overleg kunnen worden. Een nieuw in te stellen onafhankelijke commissie zou daarbij de doorontwikkeling van het kwaliteitsstatuut ter hand kunnen nemen.

Vervolg
De NVGzP wacht op reactie van het Zorginstituut Nederland. Op basis van haar antwoord, zal de NVGzP het verdere traject uitstippelen.

Brieven
De brandbrief van 14 juni 2019 is hier te vinden.
Klik hier voor de brief van 28 juni 2019 aan het Zorginstituut Nederland.