Nieuws vanuit Akwa GGZ

04-08-2021

 

Hulpmiddelen voor gebruik van zorgstandaarden
De set van zorgstandaarden voor de GGZ is zo goed als compleet. Naast de ontwikkeling en het beheer van zorgstandaarden, biedt Akwa GGZ ondersteuning bij het gebruik van de standaarden, o.a. door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor professionals, patiënten en naasten. Er zijn samenvattingskaarten, digitale keuzehulpen, casuskaarten, werkkaarten, toolkits en video’s. Deze zijn in de tabbladen van de desbetreffende zorgstandaard te vinden.

In een aantal themanieuwsbrieven word je de komende periode op de hoogte gebracht van deze verschillende hulpmiddelen.

Video’s voor professional en patiënt

Een aantal  standaarden op GGZ Standaarden bevat een video als introductie op de zorgstandaard. Patiënten en professionals lichten in een korte video toe wat er in de zorgstandaard staat en wat dit voor hen betekent.

Zorgstandaard Autisme: bekijk de video
Zorgstandaard Opiaatverslaving: bekijk de video
Zorgstandaard Bipolaire stoornissen: bekijk de video
Zorgstandaard Vroege opsporing psychische klachten: bekijk de video
Generieke module eHealth: bekijk de video
Zorgstandaard Eetstoornissen: bekijk de video
Zorgstandaard Depressieve stoornissen: bekijk de video
Generieke module Ernstige psychische aandoeningen: bekijk de video
Zorgstandaard SOLK: bekijk de video

Video webinar Psychotrauma
Om kennis te maken met nieuwe zorgstandaarden organiseert Akwa GGZ webinars. Onderwerpen als diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door een ervaringsdeskundige en professional. Het webinar over Psychotrauma (50 minuten) is terug te kijken. Voor de nog te publiceren generieke module Diagnostiek, generieke module Naasten en generieke module Zingeving worden ook webinars georganiseerd.