Nieuws vanuit Akwa GGZ

01-12-2021

 

Update richtlijn GGZ en corona

De Rijksoverheid heeft het beleid ter voorkoming van corona aangescherpt. Dat heeft ook consequenties voor de manier waarop de zorg in de ggz wordt georganiseerd. De Richtlijn GGZ en corona is daarom aangepast (versie 17). Een deel van de aanpassingen gaat om het opnieuw invoeren van 1,5-meter beleid en gebruik van mondkapjes. De richtlijn grijpt daarvoor terug op eerdere versies van de richtlijn.

1,5 meter afstand en mondkapjes
In paragraaf 2.5 Voorkomen van besmetting is de tekst conform het overheidsbeleid gewijzigd in het volgende:
Deze richtlijn volgt de regels en voorschriften van de overheid. Dat betekent dat ten aanzien van de mondkapjes en het houden van de 1,5 meter afstand per 24 november 2021 de volgende regels gelden:

  • De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven.
  • De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.

Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.
Organisaties kunnen medewerkers, patiënten en bezoekers verplichten een mond-neus-masker te dragen.

In paragraaf 2.5.1 Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling zijn opnieuw voorwaarden opgenomen voor de grootte van de ruimte voor groepsbehandelingen. De tekst luidt nu:
Groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen een groepsbehandeling of dagactiviteitenaanbod kan worden aangeboden. De coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de in de ruimte aanwezige personen, is hiervoor bepalend.

Aanbevelingen voor testbeleid aangepast
In paragraaf 2.15 Verantwoord inzetten van (zorg)professionals zijn twee aanbeveling toegevoegd over de inzet van immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot tekst in vet):

  1. Aan de aanbeveling Totdat de testuitslag bekend is blijft de (zorg-)professional met klachten thuis. (Zorg-)professionals volgen daarmee in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis is toegevoegd: Voor zorgmedewerkers die milde klachten zoals malaise en verhoging ontwikkelen direct in aansluiting op COVID-19-vaccinatie waarbij de klachten als bijwerking geduid kunnen worden, kan een uitzondering gelden. Hier is een zorgvuldige afweging nodig. (Bron: bijlage bij de LCI-richtlijn COVID 19, versie 19 november 2021).
  2. Aan de aanbeveling Wanneer een (zorg-)professional een huisgenoot met corona heeft, moet deze thuisblijven en mag hij geen bezoek ontvangen is toegevoegd: Bij hoge uitzondering mogen immune zorgmedewerkers tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar alleen onder strikte voorwaarden (zie richtlijntekst voor de voorwaarden). (Bron: bijlage bij de LCI-richtlijn COVID 19, versie 19 november 2021).

Aanbevelingen voor bezoek aan opgenomen patiënten met corona
In eerdere versies van de richtlijn stond in een aantal paragrafen (2.9.2, 2.10 en 2.14) de regel dat patiënten geen bezoek mogen ontvangen. Parallel aan de huidige versies van richtlijnen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, die geen generieke regels voor bezoek bevatten, is deze regel dan ook geschrapt uit de richtlijn GGZ en corona. Instellingen mogen hier zelf beleid op formuleren.

Tevens is uit paragraaf 2.5.2 Bezoek voor opgenomen patiënten deze zin geschrapt: In de Jeugdpsychiatrie geldt dat bij crisisopname een ouder aanwezig mag zijn, onder voorwaarde van afwezigheid van ziekteverschijnselen bij de ouder. De beperking dat maar één ouder aanwezig zou mogen zijn is al lang niet meer van toepassing

Mondkapjes weggooien na gebruik
In de voormalige versie van paragraaf 2.12 Hygiëne procedures bij geïsoleerd verplegen stond deze tekst: Gooi ook het masker niet weg maar bewaar dit, mits droog, in een afgesloten plastic zak (onderzocht wordt of deze voor hergebruik geschikt gemaakt kunnen worden). Die dateerde nog uit de tijd dat de zorg persoonlijke beschermingsmiddelen tekort kwam. Herverwerking van single-use medische materialen is inmiddels niet meer toegestaan.
De tekst is nu gewijzigd in: Gooi daarna het masker weg in een afvalzak.

Over de richtlijn GGZ en corona
De richtlijn GGZ en corona wordt vernieuwd bij wijzigingen in het kabinetsbeleid, RIVM-beleid of andere relevante ontwikkelingen. Onder Versiebeheer vind je een overzicht van alle wijzigingen tot nu toe. Wil je altijd op de hoogte zijn van de meest recente versie? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Akwa GGZ.

Gratis app om zorg patiënt-specifiek te makend

Om zorgstandaarden goed toe te kunnen passen in het behandelplan is er de GGZ Standaarden app. De app bevat keuzehulpen die aan de hand van korte vragen een concreet advies geven voor zorg en behandeling bij ADHD, Angst, Bipolaire stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en Psychotrauma. Het advies is gebaseerd op de inhoud van de zorgstandaarden en met de app zijn alle keuzehulpen gemakkelijk te gebruiken.

Samen beslissen welke behandeling past
De keuzehulp stelt vragen die bijvoorbeeld gaan over het stadium van de stoornis, de primaire zorgvraag, medicatie, of risico op suïcide of zelfbeschadiging. Op basis van de ingevulde antwoorden volgt een patiënt-specifiek advies dat professionals kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt en naasten, om samen te beslissen welke behandeling het beste past. De keuzehulpen zijn ontwikkeld en getoetst door ggz-professionals en worden al volop gebruikt in de praktijk.

Urszula Breedijk, psychotherapeut: “Deze nieuwe app is een goed initiatief en past bij de nieuwe online wereld in de ggz. Het zorgt voor sneller en beter gebruik van de zorgstandaarden en biedt gemak voor behandelaren.”

Wieke Manders, student Psychologie: “Het is een mooie en handige app met veel nuttige informatie en een handig hulpmiddel om kennis te maken met de zorgstandaarden.”

Download de app