Nieuws van TOP Opleidingsplaatsen

05-03-2020

Toewijzingsronde voor 2021 gaat per 1 april van start
De toewijzingsprocedure voor 2021 gaat weer starten. Praktijkopleidingsinstellingen die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerde opleidingsplaats voor de opleiding tot GZpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dienen ruim vóór 1 april 2020 bij de opleidingsinstelling kenbaar te maken hoeveel instroomplaatsen zij voor de respectievelijke opleidingen willen aanvragen. Voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de aanmeldingen zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, RCSW, Opleidingsinstituut PPO, Cure & Care, Gerion en GGZ VS) bekend zijn. TOP Opleidingsplaatsen ontvangt de gegevens uiterlijk 1 april a.s. van de opleidingsinstellingen. Rond 1 mei verschijnt dan het eerste concept toewijzingsvoorstel. Het is de verantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen dat de aanvragen correct door de opleidingsinstelling aan TOP Opleidingsplaatsen worden doorgegeven. De praktijkopleidingsinstellingen moeten er rekening mee houden dat het aantal instroomplaatsen dat voor de verschillende opleidingen wordt aangevraagd groter kan zijn dan het aantal gesubsidieerde instroomplaatsen dat VWS beschikbaar stelt.

100 extra plaatsen GZ-psycholoog toewijzing 2020
TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 100 extra plaatsen GZ-psycholoog onlangs uitgestuurd en gepubliceerd op de website. Van de 110 aanvragen konden 96 gehonoreerd worden. De overige aanvragen voldeden niet aan de criteria. Uiterlijk 1 april verschijnt het definitief toewijzingsvoorstel en naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het betreffende verdeelplan publiceren.