Nieuws uit de afdeling Specialisten

24-12-2019


Promotie ‘Check de BIG’
Het promotiefilmpje heeft voor de zomer al aandacht vergaard. Om de beoogde doelgroep van patiënten ook te kunnen bereiken, gaat ‘Check de BIG’ nu via een persbericht weer worden gepromoot. De afdeling gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld via social media nog beter doelgroepen benaderd kunnen worden en is onder andere in gesprek met hoogleraar social media Peter Kerkhof van de VU. Het zou om een onderzoeksopdracht kunnen gaan voor een aantal studenten.

Betrokkenheid leden bij bestuursactiviteiten van de afdeling
Inmiddels heeft het bestuur zich kunnen uitbreiden met twee leden: Boukje Lobbrecht en Marjolein van den Ingh. We zoeken nog een klinisch neuropsycholoog die het beroep mede vorm wil doen geven en een bijdrage wil leveren.

Verder zal de afdeling gebruik gaan maken van de betrokkenheid van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen door werkgroepen per thema samen te gaan stellen. Dit is een meer gekaderde en in tijd afgebakende wijze van werken. Deze thema’s zullen onder andere via deze nieuwsbrief gedeeld worden. Heb je interesse voor deelname aan een werkgroep, of wil je een thema aandragen, dan kun je dat alvast laten weten aan Willeke Brinkman, directeur NVGzP, via wbrinkman@nvgzp.nl.

FWG 75: oproep
Nu FWG 75 als doel snel dichterbij lijkt te komen, zijn we vanzelfsprekend benieuwd hoe dit zich in het land verder ontwikkelt. Hierover willen we jullie vragen mee te denken. Graag horen wij hoe instellingen de ontwikkelingen implementeren: wat gebeurt er op FWG-gebied? Een aantal maanden geleden is er al veel informatie verzameld via de vragenlijst. Er was een hoge responsrate. Hier vind je een link met de resultaten van onze vragenlijsten. Geef veranderingen en aanvullingen door aan bureau@nvgzp.nl.

Jaarplan
Binnenkort zal het jaarplan vastgesteld en gepubliceerd worden. Check hiervoor de website.

Wetenschapsontwikkeling
Speerpunt in het jaarplan voor 2020 is het effectief kunnen inzetten van de afdeling om kennis te kunnen delen en wetenschapsontwikkeling mee te kunnen bevorderen. Zo zal een GIOS binnen de NVGzP een bestuurlijke managementopdracht doen naar een praktische en effectieve wijze van toepassen van wetenschap voor en door leden van de NVGzP. Het resultaat zal een praktisch advies met een planning zijn.

Subsidie WKK
Stichting WKK lanceert het wetenschapsfonds en verstrekt dit jaar haar eerste subsidie. Meld je aan vóór 1 december!