Nieuws stichting TOP opleidingsplaatsen

27-05-2020

Dit jaar is het concept Toewijzingsvoorstel drie weken verlaat. De reden hiervoor is dat het Ministerie van VWS niet eerder dan 13 mei de instroomaantallen bekend heeft gemaakt.

Het toewijzingsproces loopt hierdoor vertraging op en TOP Opleidingsplaatsen heeft het toewijzingsprotocol en tijdpad hierop moeten aanpassen. De meeste termijnen voor reacties vanuit praktijkopleidingsinstellingen zijn gehandhaafd, maar er ligt een zware klus bij het bureau van TOP opleidingsplaatsen om het nieuwe tijdspad gerealiseerd te krijgen.

Het nieuwe tijdspad kun je hier vinden.

Aantal aangevraagde instroomplaatsen
In onderstaande tabel zie je het aantal aangevraagde instroomplaatsen door de verschillende praktijkopleidingsinstellingen. Opmerkelijk is dat de vraag naar instroomplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog weer is toegenomen t.o.v. 2020. Dit betekent andermaal dat veel aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden.

 Tabel 1: beschikbare en aangevraagde plaatsen 2021 Opleiding Beschikbare instroom (VWS plafond) Behoefte reeds erkende POI’s (in plaatsen) Behoefte nieuw erkende POI’s (in plaatsen) Behoefte nieuw erkend + reeds erkend
Gzpsy sector Vrijgevestigd 116 99 13 112
Gzpsy overige sectoren 671 1200 32 1232
Totaal

Gz psycholoog

787 1299 45 1334
PT 139 146 16 162
KP 185 181 4 185
KNP 26 21 1 22
GGZVS 115 113 0 113

Verdere informatie in nieuwsbrief TOP opleidingsplaatsen
Naast bovenstaande informatie, staat er in de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen informatie over het sanctiebeleid, de zienswijzeprocedure en de mogelijkheid om extra plaatsen aan te vragen voor Klinisch Neuropsycholoog (4 plaatsen) en Verpleegkundig Specialist ggz (2 plaatsen). De nieuwsbrief van stichting TOP Opleidingsplaatsen kun je hier vinden.