Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

21-12-2020

Op 21 december verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

    1. 45 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog
    2. Opleiden in samenwerkingsverband

1. 45 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog

Naar aanleiding van een amendement in de Tweede Kamer dat regelt dat in 2021 45 extra gzpsychologen kunnen worden opgeleid, heeft VWS 45 extra plaatsen ter beschikking gesteld. Aan TOP Opleidingsplaatsen is gevraagd een aanvullend voorstel te maken voor de toewijzing van deze plaatsen. Deze plaatsen worden verdeeld volgens het toewijzingsprotocol voor 2021.
Voor het kerstreces zal TOP Opleidingsplaatsen een brief uitdoen naar die praktijkinstellingen die in aanmerking komen voor een of meer extra plaatsen. Dit zijn de praktijkinstellingen die in het definitief toewijzingsvoorstel van juli 2020 niet alle aangevraagde plaatsen toegewezen hebben gekregen en volgens de verdeelregels nu een extra toewijzing krijgen.
De praktijkinstellingen worden gevraagd om voor 15 januari 2021 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen of men de plaatsen gaat invullen. Als dit niet het geval is, kunnen plaatsen
worden toegewezen aan andere praktijkinstellingen die als eerstvolgende in aanmerking komen. De praktijkopleidingsinstellingen stemmen de invulling van de extra plaatsen af met de
opleidingsinstelling. De opleidingsinstelling bevestigt de plaatsen en geeft het totaal voor 1 februari 2021 aan TOP Opleidingsplaatsen door. Vervolgens ontvangt de praktijkinstelling in de loop van februari het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de extra plaatsen.

2. Opleiden in samenwerkingsverband
Voor het toewijzingsjaar 2021 zullen zeven proeftuinen actief zijn. De regiehouders van deze proeftuinen hebben op donderdag 21 januari 2021 een regiehoudersoverleg samen met TOP Opleidingsplaatsen. In dit overleg wordt onderlinge kennis gedeeld over samenwerkingsverbanden en worden best practices besproken m.b.t. logistieke en administratieve werkzaamheden rondom deze samenwerkingsverbanden. Ook komen onderwerpen zoals regionaal opleiden, consortiumvorming en centraal werkgeverschap aan de orde. Daarnaast zal de toekomstvisie van de proeftuinen worden besproken. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het vormen van een samenwerkingsverband dan kunt u op 9 februari 2021 om 15:00 uur aansluiten bij het digitale informatiemoment dat TOP Opleidingsplaatsen organiseert. Tijdens dit algemene informatiemoment kunt u al uw vragen stellen m.b.t. samenwerkingsverbanden en krijgt u vanuit TOP Opleidingsplaatsen de informatie die u nodig heeft om aan de slag te gaan met het vormen van een samenwerkingsverband.
Mocht u willen deelnemen aan dit evenement dan kunt u dit vóór 28 januari 2021 aangeven middels een e-mail aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. U krijgt dan de zoomlink toegestuurd.