Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

04-08-2020

Op 3 augustus verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

  • Definitieve toewijzing
  • Proeftuinen

Definitieve toewijzing
Op 31 juli 2020 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitief toewijzingsvoorstel 2021 verzonden aan het ministerie van VWS. Dit toewijzingsvoorstel kunt u vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen.
In het definitief toewijzingsvoorstel 2021 zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding GZ-psycholoog en psychotherapeut meegenomen. Voor de opleidingen klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ zijn minder aanvragen ontvangen dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Alle betreffende praktijkopleidingsinstellingen hebben op 3 juli 2020 het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 ontvangen. Op 30 juli 2020 is het definitief toewijzingsvoorstel 2021 vastgesteld. Praktijkopleidingsinstellingen waarvoor geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel 2021 afwijkt van het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 hebben hierover reeds bericht ontvangen.

Lees verder

Proeftuinen
Om de ontwikkeling in ‘breed opleiden’ te stimuleren faciliteert TOP Opleidingsplaatsen sinds 2018 een aantal proeftuinen. Deze proeftuinen bestaan uit samenwerkende instellingen/praktijken die o.a. tot doel hebben innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen en knelpunten die ontstaan bij het gezamenlijk opleiden.

Voor het toewijzingsjaar 2021 zullen er 7 proeftuinen in samenwerkingsverband opleiden, te weten:
– Altrecht GGZ;
– GGZ Breburg;
– Pro Persona;
– Vincent van Gogh;
– GGZ Friesland;
– GGZ Noord- Holland- Noord;
– GGZ Oost Brabant.

Lees verder