Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

29-07-2022

Op 27 juli verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

Project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen
Inmiddels is de onderzoeksfase gestart en worden de resultaten van de eerste bevindingen gedeeld met belangstellenden in de klankbordbijeenkomsten. De eerste ronde klankbordbijeenkomsten heeft plaatsgevonden op 23 juni en 28 juni. De resultaten van deze ronde zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Voor de komende klankbordbijeenkomsten staan de volgende data gepland:

  • Klankbordbijeenkomsten ronde 2: donderdag 8 september en 13 september van 16-17 uur.
    Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via de link.
  • Klankbordbijeenkomsten ronde 3: donderdag 17 november en 22 november van 16-17 uur.
    Voor ronde 3 volgt de inschrijvingslink later.

Heb je vragen naar aanleiding van het plan van aanpak? Neem dan gerust contact op met Paul Poortvliet, ppoortvliet@bosmanvos.nl.

Definitief toewijzingsvoorstel 2023
Op 15 juli 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitief toewijzingsvoorstel 2023 verzonden aan het ministerie van VWS. Dit toewijzingsvoorstel kun je vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen.
In het definitief toewijzingsvoorstel van 2022 zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (3-jarige opleiding) meegenomen. Voor de opleidingen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn minder aanvragen ontvangen dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Alle betreffende praktijkopleidingsinstellingen hebben op 14 juli 2022 het definitief toewijzingsvoorstel 2023 ontvangen.

Lees hier verder.