Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

08-04-2022

Op 7 april verscheen de nieuwsflits van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

Aanvragen voor 2023 zijn ontvangen
Alle opleidingsinstellingen hebben de aanvragen voor gesubsidieerde opleidingsplaatsen doorgegeven. In totaal worden deze maand meer dan 1800 aanvragen verwerkt.
Uiterlijk 14 april ontvangen de praktijkopleidingsinstellingen per digitale brief een bevestiging van hun aanvraag. Als je aanvragen hebt gedaan voor meer dan één opleiding, dan ontvang je per opleiding een bevestiging. Je wordt verzocht de genoemde aantallen in de brief te controleren. TOP Opleidingsplaatsen synchroniseert de gegevens van de opleidingsinstellingen om de administratieve fouten uit de aanvragen te filteren.
Eventuele discrepanties dienen z.s.m. gemeld te worden aan de betreffende opleidingsinstelling.
Een aanpassing kan alleen betrekking hebben op een foute verwerking van gegevens die vóór 1 april zijn verstrekt aan de opleidingsinstelling en kan alleen worden gemaakt indien de opleidingsinstelling dit vóór 26 april doorgeeft aan TOP Opleidingsplaatsen.

Nieuw erkenden
Als je praktijkopleidingsinstelling dit jaar voor het eerst deelneemt aan het toewijzingsproces, heb je op 7 april het verzoek ontvangen van TOP Opleidingsplaatsen om de checklist Wet marktordening gezondheidszorg in te vullen (mits je dit al niet eerder hebt ingevuld). Dit formulier dient voor TOP Opleidingsplaatsen als middel om te controleren of jouw instelling volgens deze wet voldoet aan de criteria van zorgaanbieder. Je dient uiterlijk 14 april het formulier te retourneren. Mocht je het formulier willen bekijken, dan klik je hier.

Portal tijdelijk bevroren
In de eerste helft van april worden de bestanden van TOP Opleidingsplaatsen geactualiseerd met de aanvragen voor 2023 en de rapportage van het historisch opleidingsvolume over 2019, 2020 en 2021. In deze periode is de informatie in de portal bevroren. TOP Opleidingsplaatsen verwacht dat op 15 april de gegevens in de portal zullen zijn ververst. Via de portal je de gegevens die TOP Opleidingsplaatsen van jouw organisatie registreren, bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van jouw organisatie.