Nieuws over het ZPM: Hoe registreer en declareer je groepsconsulten?

27-09-2022


Het programmateam ZPM stelde op verzoek van verschillende zorgaanbieders een aantal voorbeelden op van de registratie en declaratie van groepsconsulten.

De voorbeelden laten verschillende scenario’s zien: situaties waarin de realisatie gelijk is aan de planning en situaties waarin de realisatie afwijkt van de planning. Met de voorbeelden ondersteunt het programmateam een eenduidige registratie van groepsconsulten.

Bekijk hier de voorbeelden.