Nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen

28-10-2015

NVGzP Klachtenregeling wordt aangepast

Op 6 oktober heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) aangenomen. Hierdoor gaan een aantal wettelijke vereisten op het gebied van klachten van patiënten veranderen.

Een belangrijke verandering is dat het met deze wet verplicht is om een klachtenfunctionaris te hebben. Ook moet een zorgaanbieder zich aansluiten bij een geschillencommissie, waar een klager naar toe kan als een klacht na zes weken niet naar tevredenheid is afgehandeld.

De Wet heeft betrekking op zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Een motie van de SP met het verzoek om de Wmo onder de reikwijdte van de Wkkgz te laten vallen, is aangehouden.

Klachtenregeling NVGzP 
De klachtenregeling van de NVGzP zal worden aangepast aan de nieuwe wet. Samen met de NVP wordt een nieuwe, gezamenlijke klachtenregeling opgezet, waarmee aangesloten leden ook in de toekomst voldoen aan de wettelijke eisen.

Klik hier voor meer informatie over de huidige klachtenregeling van de NVGzP.