Nieuwe website P3NL in de lucht

30-06-2017

Met ingang van vrijdag 30 juni heeft P3NL een nieuwe website. Dat was nodig om een aantal redenen:

  • Veiligheid: de nieuwe website voldoet aan de huidige veiligheidsstandaarden.

  • Eigen beheer: de website staat op een ‘eigen’ server.

  • Contentmanagement is verbeterd en vereenvoudigd.

  • Nieuwe vormgeving om de leden van P3NL beter te presenteren.

  • Het verspreiden van nieuwsbrieven en -berichten te verbeteren.

Daarnaast kunnen de stafbureaus van de lidverenigingen nu makkelijker documenten inzien en onderling delen in een besloten deel van de website. In dit besloten deel staan alle agenda’s en verslagen van de commissies van P3NL. Ook alle verslagen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen zijn vanaf nu ondergebracht in dit deel van de site en toegankelijk voor de direct betrokkenen.

Een andere belangrijke vernieuwing is de mogelijkheid voor iedere belangstellende om te abonneren op de nieuwsbrief: Deze nieuwsbrief wordt via de mail verzonden.

Introductiepagina
Op de introductiepagina komen, als u met de muis over het logo gaat van de lidverenigingen, teksten tevoorschijn. Er is gekozen dit te beperken tot korte blokjes informatie en dan direct door te verwijzen naar de website van de betreffende vereniging.

Het beheer van de website is in handen van Peter Meijer (communicatieadviseur P3NL) met als back-up Rianne Groen (bestuursondersteuner P3NL).