Nieuwe website contractvrije psychologen

11-08-2014

Eind juli werd een nieuwe website gelanceerd van en voor contractvrije psychologen, zorgvoorkwaliteit.nu Centrale slogan; “Ik sta voor kwaliteit, dus ik werk contractvrij!”

De initiatiefnemers, professionele (vrijgevestigde) zorgverleners in de GGZ met een BIG-registratie, willen kwalitatief goede zorg (blijven) bieden aan hun cliënten. Dit streven wordt volgens hen in steeds sterkere mate ondermijnd door de toenemende bemoeienis van (met name) zorgverzekeraars met de beroepsuitoefening. De initiatiefnemers De initiatiefnemers zoeken naar aansluiting bij een zorgbreed platform voor contractvrij werken, onder andere via de VVAA.

Door geen contracten af te sluiten hopen de intiatiefnemers een signaal afgegeven dat men het fundamenteel oneens is met het huidige systeem. De site biedt informatie over voor- en nadelen van contractvrij werken. Collega’s die deze missie ondersteunen kunnen zich via de site registreren, ook als ze zelf niet contractvrije werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.