Nieuwe voorzitter NVGzP: Rudolf Ponds

05-07-2018


Per 1 september treedt prof. dr. Rudolf Ponds toe tot het bestuur van de NVGzP en per
1 januari 2019 in de functie van voorzitter.

Rudolf Ponds is klinisch neuropsycholoog en afdelingshoofd/hoogleraar Medische Psychologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is hij werkzaam bij de afdeling Hersenletsel van het revalidatiecentrum Adelante en het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Zowel in de patiëntenzorg als in het wetenschappelijk onderzoek richt hij zich vooral op het behandelen van cognitieve -, emotionele – en gedragsproblemen als gevolg van hersenletsel. Daarnaast heeft hij als aandachtsgebied hoe de zorg voor patiënten met hersenletsel beter kan worden georganiseerd.
Hij heeft bijgedragen aan diverse handboeken neuropsychologie als hoofd- of mederedacteur, o.a. over neuropsychotherapie.

Voor de klinische neuropsychologie heeft Rudolf Ponds in de afgelopen jaren tal van bestuurlijke functies vervuld, o.a. binnen de  Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en de sectie Neuropsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Hij is zeer nauw betrokken geweest bij het realiseren van het BIG art. 14 specialisme Klinische Neuropsychologie.

Het bestuur van de NVGzP verwelkomt Rudolf Ponds in het volle vertrouwen dat hij als boegbeeld een belangrijke en collegiale bijdrage kan leveren aan de volgende fase van de ontwikkeling van onze beroepsvereniging en in de samenwerking met andere beroepsverenigingen.

Huib van Dis
Voorzitter a.i.