Nieuwe versie richtlijn GGZ en corona

28-10-2020

Op 28 oktober is de geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona uitgebracht (versie 8).  De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op ventilatie, mondkapjes en thuiswerken.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben betrekking op ventileren, mondkapjes en thuiswerken.

Ventileren van ruimtes
In de paragraaf De wachtruimte en de spreekkamer vind je vier aanbevelingen voor het ventileren van ruimtes:

  • Vermijd het ontstaan van directe sterke luchtstromen die van de ene naar de andere persoon leiden
  • Recirculatie binnen een ruimte wordt niet specifiek afgeraden
  • Lucht zo mogelijk na bijeenkomsten door ramen open te zetten
  • Zorg dat ventilatiesystemen goed zijn onderhouden/gereinigd en voldoen aan het bouwbesluit

Mondkapjes
In de paragraaf Voorkomen van besmetting is in de inleiding explicieter gemaakt dat de hulpverlener een mondneusmasker gebruikt bij zorg binnen 1,5 meter, of in situaties die hij/zij als risicovol inschat. In deze vernieuwde versie van de richtlijn zijn alle aanbevelingen voor gebruik van mondmaskers in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Rijksoverheid en WHO.

Thuiswerken: niet voor medewerkers in de zorg
Het kabinet roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Die oproep geldt echter niet voor professionals in de zorg. Werk je in de GGZ, dan heb je een cruciaal beroep. Dit betekent dat een (groeps)behandeling face-to-face kan plaatsvinden. Uiteraard neemt iedereen daarbij de RIVM-richtlijnen in acht, en kan het alleen als de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende is gewaarborgd. Zo kunnen we zoveel mogelijk de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en richtlijnen, voortzetten.

Richtlijn
De nieuwste versie van de richtlijn, vind je hier