Nieuwe tool NZa rond zorgvraagtypering binnen het ZPM

06-10-2021

Zorgvraagtypering (ZVT) is onderdeel van het zorgprestatiemodel (ZPM) en wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. De NZa heeft een zorgvraagtyperingstool voor de ggz en forensische zorg ontwikkeld. De zorgvraagtyperingstool is nu beschikbaar.

Met deze tool en de beschikbare achtergrondinformatie kunnen behandelaren patiënten typeren en in de komende periode alvast ‘oefenen’ voor de invoering per 1 januari 2022.

Voor inhoudelijke documentatie over het scoren van de items verwijzen we je naar de handleiding en de bijbehorende beschrijving van de zorgvraagtypen.

De zorgvraagtyperingstool wordt de komende periode nog verder geoptimaliseerd. Probeer de tool direct uit.