Nieuwe tarieven en prestaties Basis GGZ 2015

04-09-2014

Dossier Basis GGZ

De maximumtarieven voor de Basis GGZ worden per 1 januari 2015 met ca. 1,75% verhoogd. Daarnaast komt er een nieuwe prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’. Verder kunnen zorgaanbieders in de Basis GGZ vanaf 2015 ook prestaties voor keuringen, rapporten en informatieverstrekking aan derden declareren.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen van de NZa-regelgeving voor de Basis GGZ 2015.

De prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ komt in plaats van de transitieprestatie. Net als de transitieprestatie kan deze prestatie gebruikt worden als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling blijkt dat de patiënt naar de gespecialiseerde GGZ verwezen moet worden. Daarnaast is deze prestatie ook bedoeld voor situaties waarin de patiënt in een vroegtijdig stadium  (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen. Tot op heden moest dan de hele afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Andere belangrijke veranderingen:

  • Er is expliciet opgenomen dat een OVP ook in onderdelen in rekening worden gebracht, bij voorbeeld per zitting. Voor de integrale producten blijft gelden dat deze pas na afsluiting van het product kunnen worden gedeclareerd.
  • De werking van de privacyverklaring wordt uitgebreid. Als patiënten een privacyverklaring hebben getekend, mogen er helemaal geen gegevens aan DIS meer worden aangeleverd. Nu geldt dit nog alleen voor tot de diagnose herleidbare gegevens.
  • er komt ook in 2015 geen DSM-classificatie op de factuur. Om die reden heeft de NZa ook besloten dat de privacyverklaring niet geldt voor facturen aan zorgverzekeraars. Onder andere de NVGzP had hier wel op aangedrongen.
  • de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer optreden als hoofdbehandelaar in de Basis GGZ.

Klik hier voor een overzicht van alle veranderingen in de regelgeving. De veranderingen zijn verwerkt in het Dossier Basis GGZ.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.