Nieuwe samenwerking ‘Vraag van de Week’

10-06-2021

 

Goede zorgverlening vereist een constante bereidheid jezelf te bevragen en te verbeteren en blijvend bereid zijn om te leren. Als expert in je vak onderscheid je je door je wetenschappelijke bagage. Maar hoe houd je deze up to date?

De NVGzP, RINO Zuid en vanaf deze week ook NIP ondersteunen jou hierbij door: de Vraag van de Week. Iedere week publiceren wij gezamenlijk een vraag en wetenschappelijk artikel over het werkgebied van de psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en de orthopedagoog generalist. De vragen zijn gericht op wetenschappelijke kennis en opgesteld door experts uit het werkveld en onze leden. Voor het correct beantwoorden van de vragen, kun je accreditatiepunten verdienen.

De vragen kun je lezen en beantwoorden op de website van de NVGzP.

10 vragen is 5 accreditatiepunten
De ‘Vraag van de week’ is geaccrediteerd door de FGzPt. Voor het correct beantwoorden van 10 vragen, binnen een periode van 3 maanden, kun je 5 accreditatiepunten verdienen.

Als je hiervan gebruik wilt maken, vermeld dan jouw PSY-nummer of BIG-nummer op het formulier, je volledige naam en achternaam, functie en e-mailadres. RINO Zuid controleert per periode van 3 maanden of je aan de eisen hebt voldaan en voert de deelname in op PE-online. Je kunt 1x per jaar accreditatiepunten voor de ‘Vraag van de week’ laten bijschrijven. Indien je als deelnemer binnen de gestelde periode van 3 maanden, niet voldaan hebt aan de gestelde 10 vragen, zal de periode een maand verschuiven.

Vragen of suggesties?
Heb je vragen, suggesties of wil je meewerken aan het opstellen van een vraag met wetenschappelijke onderbouwing? Laat het weten via wetenschap@nvgzp.nl.