Nieuwe richtlijn ‘Signaleren traumagerelateerde problemen’

14-12-2021

De nieuwe richtlijn ‘Signaleren traumagerelateerde problemen’ voor jeugdhulp en jeugdbescherming, helpt professionals traumagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren te signaleren.

Ontwikkeld door diverse relevante stakeholders
De richtlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met praktijkdeskundigen, ervaringsdeskundigen, en afgevaardigden van de beroepsverenigingen van jeugdprofessionals (NIP, NVO, BPSW, Karakter, Pro Persona, UMC Utrecht, Psytrec, Kajak, Levvel en het NJI). Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel en Amsterdam UMC, is de hoofdauteur van de nieuwe richtlijn.

Doel van de richtlijn
De Richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming doet aanbevelingen voor jeugdprofessionals wat betreft het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, actuele praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten. De aanbevelingen geven richting aan de professionele afwegingen die professionals in de jeugdhulp of de jeugdbescherming maken. Daarbij gaat het zowel om hbo-opgeleide professionals als gedragswetenschappers (psychologen, orthopedagogen).

Richtlijn
De richtlijn is hier in te zien.