Nieuwe regelgeving GGZ 2017: regiebehandelaar, DSM-5, behandeling klachten

05-08-2016

De NZa heeft de nieuwe regelgeving voor de GGZ 2017 gepubliceerd. Daarin twee belangrijke wijzigingen die al eerder waren aangekondigd: de vervanging van de hoofdbehandelaar door de regiebehandelaar en de introductie van de DSM 5. Daarnaast is de regelgeving met betrekking tot behandeling van klachten zonder onderliggende DSM-stoornis gewijzigd. Dit mag vanaf 2017, als het gaat om onverzekerde zorg.  

Zie ook ons dossier Basis GGZ, waarin alle onderstaande wijzigingen zijn verwerkt.

Regiebehandelaarschap

Vanaf 2017 is sprake van een regiebehandelaar in plaats van een hoofdbehandelaar.

In de vrijgevestigde Basis GGZ mogen alleen de gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen mogen ook de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ regiebehandelaar zijn.

In de vrijgevestigde gespecialiseerde GGZ mogen alleen de psychiater, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen magen ook de gz-psycholoog regiebehandelaar zijn, evenals de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ.

Bij  zorg aan jongeren die vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens van 18 jaar worden overgeheveld van de Jeugdwet naar de GGZ mag ook kinder- en jeugdpsycholoog (NIP of SKJ) en orthopedagoog-generalist (NVO of SKJ) optreden als regiebehandelaar.

DSM-5

Bepalend bij de vergoeding van zorg  is of er sprake is van een DSM-stoornis. Vanaf 2017 wordt de DSM-5 hierbij richtinggevend. Voor de DBC-registratie blijft de DSM-IV classsificatie in gebruik. Via een zogenaamde conversietabel kunnen DSM-5 classificaties worden omgezet  in een DSM-IV classificatie.

Behandeling van klachten

Momenteel is het officieel niet toegestaan om in de GGZ klachten te behandelen als er geen sprake is van een DSM-stoornis, ook niet als de patiënt de behandeling zelf betaalt. Vanaf 2017 wordt dit wel mogelijk: zowel in de Basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ mogen ook klachten zonder DSM-stoornis behandeld worden, mits de patiënt deze behandeling zelf betaalt.

Tarieven

Naast bovenstaaande inhoudelijke wijzigingen heeft de NZa ook de maximum-tarieven voor 2017 aangepast. De gemiddelde tariefsverhoging bedraagt ongeveer 3,3%.

Meer weten?

Klik hier voor overzicht van alle aanpassingen en toelichting daarop

Klik hier voor nieuwe regelgeving Basis GGZ (zie onder Nieuwe regelgeving 2017)

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.