Nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

22-02-2022

Het Capaciteitsorgaan start twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals en één onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dé kans om aan te geven waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals.

Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor o.a. de gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

De onderzoeken staan nu open
Zorgprofessionals en vrijgevestigden kunnen nu een persoonlijke vragenlijst via deze link invullen. (Master-)psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen verpleegkundig specialisten GGZ, verslavingsartsen KNMG, psychiaters, orthopedagoog-generalisten en kinder- en jeugd psychologen NIP, werkzaam binnen alle sectoren, worden gevraagd deel te nemen.

Stuur dit nieuwsbericht vooral ook door naar je collega-professionals!!

Ook het onderzoek onder zorgaanbieders is geopend. Je kunt je ook voor dit onderzoek nog steeds registreren via deze website. Voor alle zorginstellingen wordt gezocht naar deelnemers die vragen kunnen beantwoorden over het aantal professionals dat bij hun instelling werkzaam is, en de tekorten die er zijn. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven: dat regelt het Capaciteitsorgaan voor je! Vrijgevestigden wordt verzocht via het andere onderzoek deel te nemen.

De onderzoeken worden ondersteund door de NVGzP, het NIP, V&VN VS, de NVO, de NVP, de VVGN, de LVVP, vLOGO, GGZ-VS, VGN, de Nederlandse GGZ, MEERGGZ, NVZ/NFU, Actiz en ZN. Het kan daarom zijn dat je meerdere keren benaderd wordt of geattendeerd wordt op deelname aan dit onderzoek.

Meer informatie
Voor beide onderzoeken is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Je kunt de slides en een opname met meer uitleg over de onderzoeken terugkijken: hier voor het onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden en hier voor het onderzoek onder zorgaanbieders.

Vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kun je stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl

Benieuwd waarom deelname aan de ramingsonderzoeken van het Capaciteitsorgaan zo belangrijk is? In dit nieuwsbericht heeft het Capaciteitsorgaan het een en ander op een rijtje gezet: Enquête Beroepen Geestelijke Gezondheid 2022 – NVGzP