Nieuwe profielopleiding gz-psycholoog ouderen

02-10-2014

Op 1 januari 2015 start een nieuwe opleidingsgroep voor de profielopleiding gz-psycholoog ouderen. De opleiding wordt verzorgd door Gerion en RINO Noord-Holland. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ouderen vormen een snel groeiende groep in de samenleving en binnen de gezondheidszorg. Om hen als gz-psycholoog passende zorg te bieden en benodigde innovaties vorm te geven, is aanvullende scholing ten aanzien van ouderen onmisbaar. De Profielopleiding Ouderenpsycholoog biedt een intensief scholingstraject voor gz-psychologen dat in deze behoefte voorziet. De eerstvolgende opleidingsgroep gaat in januari van start. Er is nog plaats. Klik hier voor ervaringen van deelnemers van eerdere groepen, informatie en aanmelding.

Neem voor inhoudelijke toelichting of overleg contact op met Marja Vink, klinisch psycholoog,  hoofopleider Profielopleiding Ouderenpsycholoog: mt.vink@vumc.nl, tel. 06-22210768.