Nieuwe productstructuur GGZ

02-03-2017In opdracht van VWS en onder leiding van de NZA, werken zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten samen aan de verandering van de huidige DBC-productstructuur van de basis-GGZ, gespecialiseerde GGZ en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met een nieuwe productstructuur op basis van zorgclusters te gaan werken. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten.

In dit zorgclustermodel:

  • is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker en de link tussen slechts een DSM-classificatie en een behandeling niet meer zo maatgevend als in de DBC-productstructuur;
  • zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten zodat de patiënt beter weet wat hem te wachten staat.

Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders. Bron van inspiratie voor de nieuwe productstructuur is de bekostigingsstructuur voor de GGZ in Engeland (‘het Engelse model’). Dit model wordt aangepast aan de specifieke Nederlandse situatie. Het is een fundamentele verandering met grote gevolgen voor aanbieders, verzekeraars en patiënten. Daarom wordt het nieuwe systeem op weg naar de invoering in 2020 zorgvuldig ontwikkeld, getest en verder aangepast. In verschillende fases werken aanbieders mee aan pilotprojecten. Voor meer informatie over het zorgclustermodel, zie hier de factsheet van de NZA.