Nieuwe leidraad meldingen Inspectie

23-10-2013

Op 21 oktober is de nieuwe Leidraad meldingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van kracht geworden. Deze leidraad geldt voor meldingen bij calamiteiten of (vermoeden van) seksueel misbruik en meldingen van klachtencommissies. Ook is er een nieuw Meldingenformulier.

Belangrijkste verschil met de oude leidraad is dat de Inspectie bij verplichte meldingen altijd eist dat er een onderzoek gedaan wordt. In principe gebeurt dit door de zorgverlener zelf. Als de situatie daarom vraagt kan de Inspectie zelf het onderzoek uitvoeren. Het onderzoeksrapport dient zes weken na ontvangst van de melding binnen zijn.

Op basis van de nieuwe Leidraad eist de Inspectie verder dat de zorgverlener de cliënt, diens vertegenwoordiger of diens nabestaande(n) zorgvuldig informeert over het incident en betrekt bij het onderzoek.

Leidraad en meldingenformulier zijn te vinden op de website van de Inspectie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.