Nieuwe ledenraad staat klaar

22-11-2018

Het bestuur van de NVGzP is blij te kunnen melden dat alle vacatures in de ledenraad vervuld zijn. Vanaf 1 januari 2019 zal de nieuwe ledenraad aantreden.

In de zomermaanden konden leden van de NVGzP zich kandidaat stellen voor de ledenraad. Het aantal kandidaten was precies even groot als het aantal plaatsen. Daarom hoefden er geen verkiezingen plaats te vinden.

De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Verder benoemt zij het bestuur en houdt zij toezicht op het bestuur.

De ledenraad bestaat uit 24 leden. De samenstelling van de ledenraad is een afspiegeling van de leden van de vereniging. Dit wordt gewaarborgd door zogenaamde kieskringen. De helft van de leden wordt gekozen of benoemd op basis van opleidingsniveau (piog, gz-psycholoog of specialist). De andere helft van de leden wordt gekozen of benoemd op basis van werkgebied. Hierbij worden vier kieskringen onderscheiden: GGZ Volwassenen (dienstverband), GGZ Volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg (incl. kinder- en jeugd GGZ) en overige.

De nieuwe ledenraad zal tijdens de eerstvolgende ledenraadsvergadering op dinsdag 16 april 2019 officieel worden geïnstalleerd.

Hier vind je een overzicht van de ledenraad met de kieskringen en de desbetreffende namen. De nieuwe ledenraadsleden worden binnenkort op de website nader voorgesteld.