Nieuwe leden commissie Kwaliteit NVGzP

29-10-2020


Herken jij dat de kwaliteit van de psychologische zorg onder druk staat? Wil jij een steentje bijdragen om de (minimale) kwaliteit van deze zorg te borgen binnen landelijk beleid? Meld je dan nu aan voor de commissie Kwaliteit van de NVGzP!

De NVGzP heeft bevorderen van de kwaliteit van psychologisch handelen binnen de gezondheidszorg als belangrijke drijfveer. Hiertoe is een commissie Kwaliteit opgericht. De commissie adviseert enerzijds het bestuur, anderzijds onderneemt zij zelf acties om gestelde doelen te realiseren.

De commissie Kwaliteit wil zich de komende tijd richten op het belang van BIG-registratie binnen de psychologische beroepskolom, de implementatie van de nieuwe psychologische beroepenstructuur, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en het bevorderen van goede (psycho)diagnostiek. Belangrijke doelen in een tijd van personeelskrapte, financiële beperkingen en landelijke ontwikkelingen (nieuw bekostigingssystematiek GGZ, evaluatie jeugdzorg, evaluatie wet BIG, contourennota gezondheidszorg VWS en hoofdlijnakkoorden).

Naast bovenstaande doelstellingen, is er ruimte voor nieuwe leden om nieuwe doelen af te spreken en gezamenlijk op te pakken. Daarbij zoekt de commissie actief de samenwerking met andere commissies binnen de NVGzP en andere (beroeps)verenigingen.

Lijkt het jou leuk om lid te worden van deze commissie of wil je (ter oriëntatie) een keer een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje aan Joost Kamoschinski, secretaris van de commissie Kwaliteit via jkamoschinski@nvgzp.nl. Hij zal dan z.s.m. contact met jou opnemen.