Nieuwe informerende video over SOLK beschikbaar

02-03-2021


Voor de zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) heeft Akwa GGZ een informerende video ontwikkeld waarin ervaringsdeskundige Monique Sturre en huisarts Carine den Boer hun ervaring met SOLK delen.

SOLK en kwaliteit van leven
Bij een patiënt met SOLK is er na medisch onderzoek geen aandoening gevonden die de klachten voldoende verklaart. Dat betekent niet dat de klachten niet echt zijn of dat er geen behandeling voor is. Vaak voelen patiënten met SOLK zich onbegrepen en hebben het idee dat ze niet de juiste zorg krijgen. Niet alle klachten zijn volledig weg te nemen, vaak kan er wel vastgesteld worden wat van invloed is op de klachten. Het aanpakken van deze in standhoudende factoren kan bijdragen aan het herstel van de patiënt.

Integrale benadering centraal in zorgstandaard SOLK
De zorgstandaard gaat ervan uit dat SOLK geen diagnose is, maar een werkhypothese die gehanteerd wordt als mensen een arts raadplegen met lichamelijke klachten waar de arts na adequaat onderzoek geen verklaring voor heeft. Deze werkhypothese vormt de ingang voor de zorgstandaard. Binnen de zorgstandaard staat de integrale benadering centraal. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat er óf een lichamelijke óf geestelijke oorzaak is, terwijl lichaam en geest niet te scheiden zijn.

Zorgstandaard SOLK
Hoe herken je SOLK en hoe ga je daar het beste mee om? Welke mogelijkheden voor behandeling zijn er? Dit staat in de zorgstandaard SOLK beschreven vanuit het perspectief van de patiënt.

Hier is de zorgstandaard SOLK te vinden.