Nieuwe herregistratie-eisen klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

27-02-2014

Per 1 april aanstaande treedt een nieuwe regeling voor herregistratie van specialisten in werking. Tegelijkertijd wordt ook de accreditatieregeling aangepast.

De belangrijkste wijzigingen:

  1. het onderscheid tussen patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden bij- en nascholing wordt geschrapt. Dit betekent dat vanaf 1 april ook niet-patiëntgebonden activiteiten in aanmerking komen voor accreditatie.
  2. ook bij intercollegiale toetsing vervalt het onderscheid tussen patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden.
  3. de eisen voor geaccrediteerde bij- en nascholing en intercollegiale toetsing worden verzwaard. Voortaan moeten specialisten  in vijf jaar 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing volgen (was 80) en 50 uur intercollegiale toetsing (was 40 uur). De totale omvang van de vereiste deskundigheidsbevordering blijft gelijk: 200 uur in vijf jaar.
  4. er komt één accreditatieregeling, die geldt voor beide specialismen. Voortaan levert een bij- en nascholingsactiviteit dus voor beide specialismen evenveel punten op, en kunnen specialisten dus ook bij- en nascholing volgen buiten hun eigen specialisme.
  5. het wordt eenvoudiger om individuele accreditatie aan te vragen van buitenlandse bij- en nascholing. Bovendien wordt het ook mogelijk om individuele accreditatie aan te vragen voor binnenlandse bij- en nascholing . Dit is van belang voor bij- en nascholing waarvoor de organisator geen accreditatie heeft aangevraagd.

Naast deze wijzigingen zijn beide regelingen nog op een aantal kleinere punten aangepast. Zo zijn onder andere de rekenregels voor werkervaring veranderd en de eisen voor intervisiebijeenkomsten versoepeld.
De aanpassingen zijn het gevolg van de evaluatie van de herregistratie- en accreditatieregeling, die in 2012 plaatsvond.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 april 2014. Op die datum worden alle lopende herregistratiedossiers aangepast. Vóór 1 april behaalde uren accreditatie en intercollegiale toetsing worden op basis van de nieuwe criteria geherwaardeerd.

Klik hier voor het Besluit specialisme klinisch psycholoog of het Besluit specialisme klinisch neuropsycholoog
De precieze criteria voor accreditatie staan vermeld in artikel 14 van de Kaderregeling accreditatie herregistratieen de Beleidsregels Kaderregeling accreditatie herregistratie.
Specialisten zullen in de loop van maart persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen.
Bron: www.fgzp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.