Nieuwe Generieke Module Diagnostiek met aanbevelingen voor betere zorg

28-06-2022

Hét startpunt van professionalisering op het gebied van diagnostiek: zo wordt de publicatie van de Generieke Module Diagnostiek van AKWA gezien binnen de NVGzP. Je kunt de module nu gebruiken. De module geeft een algemene beschrijving waaraan goede diagnostiek zou moeten voldoen volgens de zorgprofessional, de cliënt en naaste. Beroeps-, patiënten- en naastenverenigingen werkten dan ook mee aan de totstandkoming van deze module. Vanuit de NVGzP zaten Els Graafsma en Han Berghuis in de werkgroep.

Aanbevelingen
In de nieuwe generieke module staan diverse aanbevelingen, zoals het belang om vanuit verschillende invalshoeken naar klachten, problemen en mogelijkheden van de cliënt te kijken. Ook wordt aanbevolen om gedurende het zorgproces de diagnose, classificatie, indicatie, behandeling en het zorgplan te evalueren en bij te stellen. Uit een enquête van AKWA bleek namelijk dat de behandeling en het zorgplan vaker worden geëvalueerd dan de diagnose, classificatie en indicatie.

In de module is er bewust voor gekozen om niet de verschillende soorten diagnostisch onderzoek te beschrijven. De leden van de NVGzP hopen daarom dat er een vervolg op deze module komt, zodat psychodiagnostiek ook een plek krijgt binnen de richtlijnen en zorgstandaarden in de GGZ.

Kritisch op kwaliteit van psychodiagnostiek
De psychologisch specialisten van de NVGzP zijn kritisch als het gaat om de kwaliteit van diagnostiek in de GGZ. Zij behandelen vaak patiënten met complexe problematiek. Het is daarbij erg belangrijk dat de juiste expertise aanwezig is om een diagnose te stellen. Diagnostiek is immers het begin van de behandeling en de basis voor alles wat je daarna doet. Met goede diagnostiek krijg je de juiste zorg op de juiste plek.

Diagnostiek zorgproces

Lees hier het volledige bericht over de Nieuwe kwaliteitsstandaard Diagnostiek – Akwa GGZ