Nieuwe generieke module biedt handvatten voor organisatie samenwerking en ondersteuning naasten

13-01-2017

De Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek is nu beschikbaar en vormt een belangrijke stap naar erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek. Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. Het doel van de module is een toename van samenwerking in de triade van patiënt, naasten en zorgprofessionals en daarmee een kwaliteitsimpuls voor het zorgproces.

Roxanne Vernimmen, psychiater en voorzitter Raad van Bestuur Altrecht, voorzitter van de werkgroep:
‘Naasten spelen altijd een rol in de zorg voor mensen met psychische problemen. Ook als dit geen actieve rol is, moet de behandelaar toch altijd proberen een vorm van samenwerking te bewerkstelligen in de triade patiënt, naaste en professional.’

Beste voor de patiënt
Uitgangspunt van de module is een systemische visie op psychische aandoeningen en een herstelgerichte visie op zorg. De samenwerking met naasten staat in dienst van het herstelproces van de patiënt. Zijn wensen staan centraal, evenals het behoud van zijn netwerken en de veerkracht van zijn naasten. Een ander aspect dat in de generieke module wordt uitgewerkt: bespreek in elke zorgfase de relatie met de naasten en geef aan dat samenwerken het beste is voor de behandeling. Respecteer daarbij de keuze van de patiënt. Ook gaat de module in op hoe de zorgprofessional naasten kan ondersteunen zonder tegen het beroepsgeheim in te gaan.

Vragen die de zorgprofessional aan de patiënt stelt als de naaste omgeving niet vanzelf ter sprake komt:

  • Wie in uw naaste omgeving is betrokken bij de situatie waarin u momenteel verkeert?
  • Vindt u het goed deze naaste uit te nodigen om zijn kijk op de zaak te bespreken?

Vragen die naasten altijd aan de zorgprofessional kan stellen:

  • Hoe kan ik u bereiken?
  • Staan mijn gegevens in het systeem?
  • Wanneer zien we elkaar weer?
  • Wat spreken we af?

Betrokken omgeving
Het belang van een ‘betrokken omgeving’ werd al in 2004 breed onderschreven met de ondertekening van een convenant door GGZ Nederland en de samenwerkende patiënten- en familieorganisaties. De generieke module is tot stand gekomen in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met psychische problemen, patiënten- en naastenverenigingen, zorginstellingen, gemeenten en verzekeraars. Allen hebben op enig moment te maken met naasten en hebben een rol in de samenwerking met hen in de triade en hun ondersteuning.

Erin Wagenaar, docent aan de UvA afdeling Orthopedagogiek, lid van familie- en naastenvereniging Ypsilon:
‘Een patiënt kan zich in het bijzijn van een professional vaak wel voor een tijdje “beheersen”, maar de naasten of familieleden weten hoe het er in de praktijk meestal aan toegaat. Daaraan voorbijgaan leidt er vaak toe dat de professional belangrijke informatie mist voor het zorgproces. Ook voor de naasten zelf is dit vervelend, want zij krijgen daardoor misschien niet de ondersteuning die ze nodig hebben.’

Zie ook het interview met Roxanne Vernimmen en Erin Wagenaar over de ontwikkeling van deze module.

Jan Zandijk, voorzitter bestuur Ypsilon, lid van bestuur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz:
‘De generieke module is een belangrijke, breed gedragen stap voorwaarts. Mooi. De betrokkenheid van naasten bij de zorg voor mensen met psychische noden is van groot belang. Ik hoop dat de volgende noodzakelijk stap richting het zo gaan doen in de GGz snel wordt gezet.’

De Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek is gepubliceerd op de website van het Netwerk onder Standaarden.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.