Nieuwe directeur P3NL: "bruggen bouwen"

20-01-2016

Peter van Drunen

“Er is sprake van nieuw elan in de GGZ. Het ontstaan van P3NL is daar een teken van, maar ook de toekomstagenda voor de GGZ die we onlangs hebben aangeboden aan de Minister.  Ik wil daar van harte mijn bijdrage aan leveren – door bruggen te bouwen tussen alle betrokken organisaties, zowel binnen als buiten de federatie.”

Aldus Marnix de Romph (44), de nieuwe directeur van P3NL, het samenwerkingsverband van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen waar ook de NVGzP in participeert. De Romph heeft de opdracht om van P3NL  een solide, slagvaardige organisatie te maken die zowel de diverse beroepsbeoefenaars verbindt, als hen vertegenwoordigt in Den Haag en Brussel.

De Romph ziet als belangrijkste uitdaging het zorgen voor een visie die bindt en koers geeft binnen de terreinen waarop de leden van de aangesloten verenigingen actief zijn: de GGZ, het onderwijs en de jeugdhulp. “Dat verdienen de cliënten die dagelijks op de zorg en ondersteuning rekenen van professionals. Professionals die op hun beurt elke dag hun bijdrage leveren aan effectieve, doelmatige en klantgerichte psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. Anders gezegd: zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving.”

De Romph studeerde geschiedenis in Rotterdam en bestuurskunde, politicologie en recht in Leiden.  Hij was de afgelopen vijftien jaar werkzaam in tal van functies in de gezondheidszorg. Van 2014 tot 2015 was hij directeur van InEen, de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg.

Meer info: website P3NL

2 thoughts on “Nieuwe directeur P3NL: "bruggen bouwen"

  1. Met dank aan het bestuur van de NVGzP dat het samen optrekken van een aantal belangrijke beroepsverenigingen, in de vorm van P3NL, van de grond gekomen is en nu met een kennelijk erg ervaren directeur slagvaardig op kan gaan treden!

  2. Met dank aan het bestuur van de NVGzP dat het samen optrekken van een aantal belangrijke beroepsverenigingen, in de vorm van P3NL, van de grond gekomen is en nu met een kennelijk erg ervaren directeur slagvaardig op kan gaan treden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.